TransFleet TMS er et system som bidrar til at kvaliteten på hele distribusjonen blir bedre, både for inngående og utgående logistikk. Ved å bruke TransFleet TMS opplever man færre feil i kjeden og leveransene blir mer presise, samtidig som man til enhver tid har oversikt over hvor varene befinner seg.

Ved hjelp av denne oversikten kan man ha større kundefokus og være forutseende i sin logistikk.

Ordreadministrasjon; mottak, etikettutskrift, prising, avvik og dokumentasjon

TransFleet TMS mottar som regel ordrene fra et eller flere eksisterende systemer. Disse ordrene er gjerne bookinger i andre systemer som TransFleet TMS omgjør til transportbestillinger med tilhørende beregninger. 

Når ordrene er mottatt i TransFleet TMS kan man sende tilbakemeldinger til kundene om ordrenes status: Er ordren registrert, på terminal, hentet, under transport, levert eller utført. Denne tilbakemeldingen settes opp for de kundene man ønsker å gi en slik tilbakemelding til, og sendes automatisk ut på E-mail/SMS.

TransFleet kan skrive ut fraktbrev, transportetiketter, kjørelister og ordresedler. Disse utskriftene kan styres til flere forskjellige steder, også til andre kontorer og terminaler. 

Turplanlegging; avregning, turregnskap og kart

En komplett oversikt over alle ordrene skaper grunnlaget for en effektiv turplanlegging dersom en ønsker det. TransFleet TMS har et kraftig verktøy for utvelgelse av ordre basert på blant annet tidsfaktorer, geografi, retningsbalanse og godskategorier. Dersom man har mange ordre pr dag vil TransFleet TMS fordele disse på bakgrunn av valgte kriterier. 

Alle ordrene, turer og biler kan vises i digitalt kartverk i TransFleet TMS. Dette gir en fin tilbakemelding om hvordan turene er planlagt og hvordan selve transportutførelsen foregår. 

Håndtering av dine underleverandører på transport

TransFleet TMS har en kraftig modul for sjåfør/transportør avregning. Alle de vanligste avregningsprinsippene støttes (vekt, paller, distanse, soner, timer, dagspris osv.) Dette gjøres ved at man velger avregningsform og varetype man frakter. I de tilfellene hvor man skal avregne på distanse har TransFleet TMS en egen modul for automatisk kjøreavstandsberegning basert på geografiske punkter eller postnummer.

Samhandling med transportører via EDI

TransFleet TMS har en egen EDI-løsning som kalles Log:Nett. Denne løsningen gjør det mulig å kommunisere med transportører direkte fra TransFleet.

Les mer om EDI her.

Optimering; effektiv ruteplanlegging

TransFleet er integrert med WorkWave Fleet optimering. Dette innebærer at ordre i TransFleet kan optimeres slik at de beste rutene etableres i systemet.

Ordrene grupperes på ulike måter før optimeringen. TransFleet vil sende over grunnlag for hvordan rutene skal optimeres, for eksempel tidsforbruk hos kunde basert på hva som skal leveres eller hentes. Normale optimeringsløsninger tar ikke nok hensyn til hva som skal gjøres hos kunde. Her har TransFleet TMS flere fordeler.

Denne løsningen beregner hvor lang tid besøket skal ta hos kunde basert på type varer som skal leveres, om det må benyttes kran eller andre hjelpemidler, hvor mange løft som må utføres, type kjøleskap som skal leveres, om noe må monteres, etc. Tid brukt ute hos kunde har i mange tilfelle stor innvirkning på tidsforbruket hos en kunde og dermed på hele kjøreplanleggingen.

Les mer om optimering her.

Transportoppfølgning; ordre ut, status, avvik, fakturakontroll

Etter at alle ordrene er fordelt på transportører eller biler sendes de enkelt over til dem. Til transportørene kan man bruke EDI eller E-mail (f.eks. på PDF). Når bilene har app'er vil kjørelistene og ordrene vises i den valgte rekkefølgen på skjermen. Alternativt kan kjørelistene skrives ut på papir.

Når avvik oppstår kan kundene eller andre varsles, og transportkontoret kan omdirigere sine ressurser dersom det er behov for det. Jo tidligere i prosessen disse avvikene oppdages, jo mindre vil kostnadene være ved en endret plan.

Track & Trace, status og avvik

Når en sjåfør utfører sine kjøreoppdrag vil han melde tilbake om hva som gjøres. Hver enkelt ordre har flere mulige statusrapporteringer som enkelt sendes inn til kjørekontoret.

Alle statuser som meldes tilbake til kjørekontoret registreres i loggen, systematiseres og vises på hver enkelt ordre. Denne informasjon kommer frem på ulike rapporter og på web (Track & Trace).

Hvert enkelt kjøretøy kan ha en GPS-mottaker, og dermed bestemme egen posisjon. Denne posisjonen sendes over til kjørekontoret med jevne mellomrom, slik at kontoret har full oversikt over sine ressurser til enhver tid.

Håndtering av dine kunder, rapportering og oppfølgning

Alle statuser og avvik som håndteres av TransFleet TMS kan rapporteres kundene. Dette kan skje på forskjellige måter, enten via SMS, web, E-mail eller med normale rapporter.

Noen rapporteringer kan være automatiske på SMS, web eller E-mail. Dette settes opp etter de ønsker man har i forhold til god kundebehandling, og vil også kunne være gode salgsargumenter overfor nye kunder. Det er alltid ønskelig å kunne presentere gode tall for sine kunder som kan skape trygghet i leveransesituasjoner.

Integrasjon til andre systemer; ERP, økonomi, TransportXML

TransFleet TMS kan hente inn oppdragsinformasjon for ERP-systemer, bl.a. SAP, NAV, Axapta, Aspect4, ASW, Movex, Visma og TakeCargo. Det er i tillegg laget flere integrasjoner til spesialsystemer og interne systemer hos kunder. Dette gjør at TransFleet TMS vil inngå som en del av en bedrifts Supply Chain Management, og vil gi bedre oversikt over logistikken helt fram til sluttkunde.