Deres valg av oss som leverandør baseres på at vi har lang og god erfaring. Vi er en leverandør med inngående bransjekunnskap, vi er fleksible og yter den servicen som forventes. Vi har forstått kundenes behov og kan vise til svært vellykkede leveranser.

Vi betrakter oss som en totalleverandør og våre kunder er gjerne store eller mellomstore. Vi har kompetente personer i alle ledd, både innenfor utvikling, leveranse og support.

TransFleet TMS er vårt hovedprodukt, men vi leverer både løsninger innenfor mobilitet og andre konsulentprosjekter.

Våre løsninger: