Se all sporingsinformasjon i ditt ordretorg i realtid og få full statistikk på leveringskvaliteten både på kolli og sendingsnivå.

Kontakt oss Log:Nett

 

 

Som transportkjøper vil du få en enkel organisering av dine sendinger, bedre kontroll på transportkostnadene og en erfaren leverandør i verdikjeden. Som transportør tar vi deg til en papirløs og elektronisk hverdag. Du får kontroll på alle sendinger og kolli, fra avsender til mottaker.

EDI-sendinger til og fra transportører 

Log:Nett har sendingstorg med god oversikt over alle dine ordre. Her kan du også registrere ordre manuelt eller få disse importert fra andre systemer. Log:Nett sender ordre til transportørene og måler hvor bra de blir utført. Du får leveransestatistikker på web og i Excel, integrasjoner til ERP og WMS, og utskrift av etiketter og fraktbrev. 

Vi setter opp integrasjon til de nødvendige transportørene.

Apper i Log:Nett

Med appene kan du sende ordre direkte til sjåfør, ha kontroll ned på kollinivå, rapportere GPS-posisjoner og feil/avvik, skanne alle typer strekkoder, sette leveringsstatuser for deg og dine kunder og ha full oversikt i en sporingsportal. Appene erstatter den tradisjonelle kjøreseddelen og fraktbrevet, og reduserer etterregistreringen.

Transportprising og fakturakontroll

I denne modulen kan du legge inn dine transportavtaler og eventuelle tillegg. Med utgangspunkt i transportør, postnummer (til/fra) og vekt på kolli vil alle dine oppdrag bli priset automatisk. Prisen kan tilbakeføres til ditt ordresystem og oppdraget sendes til din transportør via EDI. Løsningen behandler også innkommende fakturainformasjon fra din samlaster og sammenligner denne med prisene i din transportavtale. Alt dette skjer automatisk og man kan dermed ha et større fokus på avvikene i kjeden.

Konsolidering av sendinger

Gjør det mulig for deg å slå sammen et antall sendinger til samme kunde. Dette kan gjøres manuelt eller automatisk. Du vil kunne ha sporing gjennom hele kjeden på kollinivå og opp til kundens ordre.

Retursendinger

Transportkjøper kan skape returordre for sine kunder. Benytt våre maler som forenkler og sikrer rett informasjon.

Varsling og sporing

Varsling på SMS/e-post av hendelser under godsets transport i tillegg til eventuelle andre hendelser. Sporingen ivaretar oversikten man behøver, både som kunde og transportør. Forhåndsmelding er også en del av denne varslingen.

Utskrifter

Du skriver ut så mange etiketter, godslister og fraktbrev du ønsker. Etikettskriver kan kjøpes direkte fra Locus.