Locus er en betydelig aktør i markedet for transportplanleggingsverktøy. Gjennom våre systemer har man vist at man kan effektivisere en logistikkjede betydelig, spesielt med tanke på kjedens siste ledd; transport og distribusjon.

Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret leveransegrad, 7-10 % færre biler, redusert antall kundekonsulenter, forbedret oppfølgning av transportørenes faktura, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen.