Systemet tilbyr raske og effektiv planlegging av kjørerutene og gir besparelser i form av lavere kostnader knyttet til kjøringen og flere leveranser pr. dag pr. bil. Planen danner også grunnlaget for en bedre og mer presis kommunikasjon med kundene om planlagte besøk hos dem, som igjen reduserer tiden for hvor lenge man må sitte og vente på leveranse.

Grunnlaget for en god planlegging

Ordrene grupperes på ulike måter før optimeringen. TMS-løsningen vil sende over grunnlag for hvordan rutene skal optimeres, for eksempel tidsforbruk hos kunde basert på hva som skal leveres eller hentes.

Normale optimeringsløsninger tar ikke nok hensyn til hva som skal gjøres hos kunde. Vår løsning beregner hvor lang tid besøket skal vare hos kunde basert på type varer som skal leveres, om det må benyttes kran eller andre hjelpemidler, hvor mange løft som må utføres, type kjøleskap som skal leveres, om noe må monteres, etc, etc. Tid ute hos kunde har i mange tilfelle stor innvirkning på tidsforuket hos en kunde og dermed på hele kjøreplanleggingen.

Rutene planlegges på basis av:

  • Produkter og service, hvor lang tid bruker man på lasting og lossing
  • Biler og ansatte, kapasitet på bilene og deres tilgjengelighet
  • Åpningstider hos kundene, tidsintervaller for når man kan besøke disse
  • Ordredata fra TransFleet eller data som importeres via regneark
  • Geografi og trafikkinfo, også historiske data om køer
  • Lagre og depoter, hvor skal man hente og levere varene