Vi tar i mot data fra ulike enheter på bilen, enten via FMS-utgangen eller annet utsrtyr som er plassert på bil og henger. Datainnsamlingen gjøres automatisk og sørger for minimalt med arbeid for å få tak i disse dataene.

Overvåkning av kjøre- og hviletid

De som driver med transport- og logistikkvirksomhet kjenner utfordringene med å overholde bestemmelsene om kjøre- og hviletid, og de prakiske problemene med å lese av tachograf og sjåførkort.

Med de nyeste tachografene kan data fra tachograf og sjåførkort leses trådløst, og kjørelederne kan følge med på hvor mye hver enkelt sjåfør har igjen av sin kjøretid.

ECO-drive

Utgiftene til drivstoff utgjør en vesentlig del av kostnadene for transport- og logistikkvirksomhetene. Ved å innføre et system til måling og oppfølgning av drivstofforbruket, kan man få en vesentlig besparelse på denne kostnaden.

Temperaturkontroll

Locus har utarbeidet LinkItAll-programvaren for Carrier.

LinkItAll gir blant annet temperaturdata, posisjon og tider på bilene, hvilke ruter som er kjørt, hvilket set-punkt som sjåføren har satt og hvor lenge dørene har vært åpne. Systemet er webbasert og har også informasjon om driften på kjøleanlegget og hvor det finnes verksted som kan yte bistand. Det er også alarmer for temperaturavvik og driftsstans på anlegget.

Les mer om vårt system hos Carrier.

Sporingsenhet og GPS-posisjonering

Hver enhet består av sporingsenhet med kabler, ekstern antenne for montering i frontrute og innebygd SIM-kort. Dere vil derfor ikke behøve å tegne mobilabonnement for disse enhetene.

En eller flere enheter med installert sporingsenhet vil kunne vises i kartet samtidig, og man vil enkelt kunne følgen enheten i kartet etter hvert som man mottar oppdatert GPS-informasjon fra enheten.

Om man ønsker å kunne se hvor en enhet har vært i en periode (slepespor) eller de siste 15 minuttene, kan man enkelt skru på GPS trace i kartet og få synligjort hvor enheten har beveget seg innenfor den gitte perioden.

GPS-posisjonering av trailere i realtid gir også mulighet for en bedre utnyttelse av materiellet.

Utskrift av pakkseddel og leveransesedler

Ved behov kan skriver anvendes, og ordrene/meldingene vil da kunne skrives ut i bilen. Dette kan være nødvendig dersom kunde ønsker kvittering, eventuelt dersom man selv ønsker kvittering fra kunde.