Det vil derfor være mulig å knytte data fra kjøleaggregatet til de ordrer som er utført og ha en tett oppfølgning av kjøle- og frysetransportene.

LinkItAll gir blant annet temperaturdata, posisjon og tider på bilene, hvilke ruter som er kjørt, hvilket set-punkt som sjåføren har satt og hvor lenge dørene har vært åpne. Systemet er webbasert og har også informasjon om driften på kjøleanlegget og hvor det finnes verksted som kan yte bistand. Det er også alarmer for temperaturavvik og driftsstans på anlegget.

Sikkerhet og dokumentasjon

Systemet tilbyr sikkerhet for at man har korrekt temperatur under transport og dokumentasjon for hvilken temperatur som har vært under hele transporten.

Sikkerhetskravene for korrekt temeperatur bare øker og det stiller større krav til å kunne dokumentere temperaturen for hele turen. LinkItAll© er et flåtestyingssystem som Locus har laget for Carrier Transicold og gir dermed deres kunder god sikkerhet og kontroll på temperaturen.

Overvåkning av kjøletransport

Temperaturdata avleses direkte fra kjølemaskinen og gir konsistente data fra kjølemaskinene, datalogger og den faktiske temperaturen.

Temperaturdata oversendes løpende via mobilnettet til serveren til LinkItAll©. Kjørelederne kan kontinuerlig følge med på den faktiske temperaturen, se hvilket set-punkt som er satt og se bilenes posisjon i kartet. Sjåførene har sin egen app som viser temperaturen og hvor han kan regulere set-punktet.

Dersom man får et avvik og temperaturen faller uten for ønsket intervall (set-punkt og terskel), vil det utløses en alarm i LinkItAll©. Denne alarmen kan distribueres til aktuell mottaker på SMS og/eller e-post.

Statusdata som LinkItAll© gir:

 • Nummer på bil og henger
 • Nummer på kjølemaskin
 • Modell på kjølemaskin
 • Dato og tidspunkt
 • GPS-posisjon
 • Hastighet og kjøreretning
 • Aktuell temperatur
 • Om kjølemaskinen er på eller ikke
 • Eventuel set-punkt og terskel
 • Markering for el- eller dieseldrift
 • Status (start/stopp, kontinuerlig drift)
 • Defrost
 • Batterispenning
 • Antall driftstimer i alt
 • Antall timer på stand by i alt
 • Antall timer på i alt

 … men også mye annet

LinkItAll© er mer en bare overvåkning og dokumentasjon av kjøletransporter. Ved hjelp av GPS-posisjonering kan man bruke systemet til flåtestyring og få en bedre utnyttelse av bilene sine. Det finnes flere muligheter i LinkItAll©, avhengig av valg av utstyr og tilbehør:

 • GPS-posisjonering
 • Overvåkning av dørkontakter
 • Geofencing
 • Tyverisikring
 • Overvåkning drivstofforbruk