Flåtestyring

Løsningene gir en oppdatert status på leveringene, kjøretøyenes posisjoner og forventede ankomsttider hos kundene. Kjørelederne får dermed et større overblikk og bedre muligheter til å utnytte materiellet bedre og redusere tomkjøring.

En bedre oversikt og mer effektiv kommunikasjon med sjåførene betyr også at kjørelederne kan håndtere planlegging og oversikt over mange kjøretøy.

Asfalt-/massetransport: BulkCargo

BulkCargo administrerer massetransport ut i fra en felles standard for bransjen. Løsningen tilbyr oversikt og fjerner manuelle rutiner i den daglig driften, blant annet elektronisk kjøreseddel via APPer. Sjåførene får eller skaper oppdrag på APPene og alt blir oppdatert i webløsningen på kontoret. I tillegg til full oversikt, vil det også skapes et fakturagrunnlag på basis av den faktiske kjøringen.

Løsningen har opplagte fordeler hos transportøren, for eksempel at kjørekontoret slipper å utføre manuelle operasjoner og kan isteden konsentrere seg om å kontrollere data som er matet inn. De største gevinstene er det imidlertid trolig entreprenøren som vil høste. En ting er at man slipper å sette inn så mye ressurser på å verifisere oppdrag, men den største fordelen er jo oversikten man får. Prosjektledelsen holdes løpende oppdatert på transportstatus og kostnadene oppdateres fortløpende.

Les mer om Digitalisering hos OTTS AS.

Track & Trace, status og avvik

Når en sjåfør utfører sine kjøreoppdrag vil han melde tilbake om hva som gjøres. Hver enkelt ordre har flere mulige statusrapporteringer som enkelt sendes inn til kjørekontoret. 

Alle statuser som meldes tilbake til kjørekontoret registreres i loggen, systematiseres og vises på hver enkelt ordre. Denne informasjon kommer frem på ulike rapporter og på web.

Hvert enkelt kjøretøy kan ha en GPS-mottaker, og dermed bestemme egen posisjon. Denne posisjonen sendes over til kjørekontoret med jevne mellomrom, slik at kontoret har full oversikt over sine ressurser til enhver tid.

Ordre og skanning på APP

Ordre og meldinger blir overført til app'en, eller sjåføren henter ordrene ut ved hjelp av et tastetrykk. Ordrene vises i riktig rekkefølge for utførelsen og app'en har fleksibelt oppsett tilpasset eget behov. App'en kan skanne inn fraktbrev og kollietiketter.

Elektroniske fraktbrev og turlister til sjåfører

Sjåføren eller transportøren kan også hente ut ferdig planlagte turer selv via skanning eller turnummer, uten at operatøren trenger å være tilstede.

Systemet sender ordre til sjåfør eller sjåfør henter ordre/tur selv (ved hjelp av kollinummer, sendingsnummer, turID eller tilgjengelige turer)

Skaderegistrering og signatur

Bilutstyret har innebygd fotoapparat som kan ta bilder av skade på godset. Disse bildene arkiveres på ordrene og er dermed enkle å finne igjen ved forespørsel.

Kundene underskriver direkte på app'ens skjerm og signaturene lagres på ordrene.

Varemottak (terminalskanning) og dokumentasjon av skader

Enkelte steder har man behov for å mottaksregistrere godset sitt på skannere som er tilpasset dette. Typisk vil dette kunne være å mottaksregistrere gods inne på HUB/terminal og registrere eventuelle skader på godset (for eksempel via bilde).

I en CrossDock kan skannere på terminalen brukes til registrering av både innkommende og utgående gods på terminalen, samt brukes til utskrifter av etiketter for umerket gods.

Navigasjon i bil

App'en bruker smarttelefonens eget navigasjonssystem, f.eks. Google Maps eller Sygiq, som gjør det lettere å finne fram til neste hente eller leveringssted. Adressene som er registrert sendes ut til bil og sjåføren kan enkelt få hjelp med å finne fram til neste destinasjon.

Sporingsenhet og GPS-posisjonering

Hver enhet består av en sporingsenhet med kabler, ekstern antenne for montering i frontrute og innebygd SIM-kort. Det er ikke nødvendig å tegne mobilabonnement for disse enhetene.

En eller flere enheter med installert sporingsenhet vil kunne vises i kartet samtidig, og man vil enkelt kunne følgen enheten i kartet etter hvert som man mottar oppdatert GPS-informasjon fra enheten.

Om man ønsker å kunne se hvor en enhet har vært i en periode (slepespor) eller de siste 15 minuttene, kan man enkelt skru på GPS trace i kartet og få synliggjort hvor enheten har beveget seg innenfor den gitte perioden.

GPS-posisjonering av trailere i realtid gir også mulighet for en bedre utnyttelse av materiellet.

Geofence

Det loggføres om en enhet kjører inn i eller forlater et aktuelt område.

Utskrift av pakkseddel og leveransesedler

Ved behov kan skriver anvendes, og ordrene/meldingene vil da kunne skrives ut i bilen. Dette kan være nødvendig dersom kunde ønsker kvittering, eventuelt dersom man selv ønsker kvittering fra kunde.

Palleregnskap

Systemene håndterer administrasjonen av byttepaller, som både kan være tidkrevende og vanskelig. 

Temperaturkontroll

Locus har utarbeidet LinkItAll-programvaren for Carrier.

LinkItAll gir blant annet temperaturdata, posisjon og tider på bilene, hvilke ruter som er kjørt, hvilket set-punkt sjåføren har satt og hvor lenge dørene på bilen har vært åpne. Systemet er web-basert og har også informasjon om driften på kjøleanlegget, samt hvor det finnes verksted som kan yte bistand. Det er også alarmer for temperaturavvik og driftsstans på anlegget.

Les mer om vårt system som er laget for Carrier.

Meldingstjenester

Systemet kan sende og motta melding fra en eller mange biler. Tjenesten er en integrert del av systemet og virker på mange måter som et vanlig E-mail system.