Yara Praxair er en førende leverandør af industrigasser til de fleste industrier i Skandinavien. Yara Praxair producerer, leverer og markedsfører CO2, industrigasser, medicinske gasser, specialgasser og tøris til et bredt udsnit af kunder. Til distribution af gas til kundetanke råder Yara Praxair over en større flåde specialindrettede tankbiler. Som en del forretningen tilbyder Yara Praxair desuden installation og vedligehold af gas-relateret udstyr monteret hos kunderne.

Kørselskontoret i tankvognsafdelingen hos Yara Praxair har gennem en årrække benyttet BulkPlanner fra Locus til den daglige ruteplanlægning. BulkPlanner anvendes til beregning af graddage på kunders forbrug og lagerbeholdning, ruteplanlægning for tankbilerne samt opfølgning på distributionen. Løsningen suppleres nu med flådestyring, så kommunikation mellem kørselskontor og chauffører i fremtiden vil ske elektronisk.

”Når vi supplerer BulkPlanner med indførelse af flådestyring effektiviserer vi arbejdsgangene i distributionen yderligere, og samtidig reducerer vi risikoen for fejl tilsvarende. Fragtdokumenter overflødiggøres, administrative rutiner omkring  fakturering automatiseres, og mere præcis information giver os meget bedre mulighed for opfølgning på distributionen”, konstaterer Bjarke Kjeldsen.