Det norske selskapet Tank Management AS har drevet med tanktransport i 13 år. De har hele tiden sett en svakhet i markedet, nemlig muligheten til å overvåke og styre temperaturen i tankcontainere. I samarbeid med Locus AS har de løst dette problemet med et helt nytt overvåkingssystem.

Les hele artikkelen, se link til artikkel i Logistikk og Ledelse.