Det nye IT-systemet er basert på et standard transportstyringssystem fra Locus Logistics i Sandefjord, men er i stor grad tilpasset til Rekoms forretningsprosesser.

- Vi undersøkte om det fantes systemer som fullt ut dekker våre behov, men et sånt system finnes ikke, sier IT-sjef Jens Leo Iversen.

- Vi hadde da valget mellom å utvikle et helt nytt system, eller basere oss på et standardsystem og få utviklet de tilleggene vi har behov for. Etter å ha sett på mulige løsninger valgte vi Locus som leverandør. Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Locus, og de løsningene de har utviklet for oss har oppfylt våre forventninger.

Med det nye systemet har vi god oversikt over alle lass og turer. I tillegg håndterer systemet alle eksportsøknader og -tillatelser. Vi har hatt en god dialog med Miljødirektoratet, både når det gjelder forretningsregler og teknisk løsning. Vi er derfor godt forberedt når direktoratet en gang åpner opp for elektronisk utveksling av data.

Med dette systemet har vi også mulighet for å forenkle registreringen av veielister fra avfallsleverandører og -mottakere, og utstedelsen av transportdokumenter. Etter hvert ser vi for oss en elektronisk utveksling også på disse områdene.

- Det var deilig å kunne gi slipp på de store Excel arkene vi tidligere brukte for å holde oversikt over alle lass og turer, sier driftssjef Yngvil Henanger Woxen. 
- Med det nye systemet kan vi enkelt trekke ut de oversiktene vi trenger for vår daglige drift, og vi kan lett finne frem detaljer om et enkelt lass når vi har behov for det.