Uten denne tjenesten måtte vi håndtert sendings-, kolli- og vareinformasjon manuelt, sier IT-ansvarlig Roger Tangen i Onninen AS. – I vår digitale hverdag ville det få dramatiske følger for lønnsomheten.

Onninen er en av Norges største elektrogrossister, med leveranser mot elektro installasjon, elverk, VVS, VA, entreprenører, industri, offshore og offentlige virksomheter. Onninen ble etablert i 1913 og er et familieeid finsk selskap. Det har 2800 medarbeidere og 139 utsalgssteder i Finland, Sverige, Norge, Russland, Polen og Baltikum.

Onninen benytter ERP-systemet til SAP med lager- og transportmodul. Integrasjonen mellom Log:Nett og SAP er bygd opp som en SAAS løsning. Ruteplanlegging, plukking, pakking, merking med SSCC-etiketter og avslutning av ruter , utføres i SAP. Log:nett er en EDI-meldingsutveksler til våre transportører med sendings-, kolli- og vareinformasjon. Umiddelbart etter mottatte EDI-meldinger, kvalitetssikres disse og videresendes til transportørene, sier Tangen.