• Kundeordre fra produksjonssystem
  • Automatisk generering av transportvei for hvert enkelt produkt
  • Konsolidering
  • Skanning på fabrikker og terminaler
  • Oppfølgning av transporten ned på artikkelnivå
  • Utskrifter av etiketter, kjørelister, fraktbrev/mantelfraktbrev, godslister med artikkeloversikt/kolli, følgeseddel
  • Integrasjon til EdiCom for ordre som skal fortolles
  • TransFleet TMS transport og statusinformasjon synliggjort i NorDan sitt ERP-system.
  • TransFleet TMS rapportmodul tatt i bruk for generering av dokumenter, rapporter og statistikker.