-I høysesong har vi brukt enormt mye tid på utskrifter og sortering av papir. Nå går alt automatisk, sier transportsjef Trond Håkon Henriksen.

Gausdal Landhandleri er Norges største byggevareforretning uten. Bedriften ble startet i 1937, og har siden det gjennomgått mange forandringer og moderniseringer. Men inntil nylig brukte de fortsatt mye tid på sortering av papirer.

-Vi ønsker en bedre hverdag for kjørekontoret vårt. Fordi vi har hatt det meste av ordre på papir, har alt for mye tid gått med på utskrifter og sorteringer. Med TransFleet oppnår vi en mer effektiv utnyttelse av transportressursene, og vi håper å kunne øke transportkapasiteten i transportflåten gjennom en bedre ressursutnyttelse av de bilene vi i dag har, sier transportsjef Trond Håkon Henriksen.

Selskapet omsatte i 2009 for i overkant av 600 millioner kroner og har i dag ca 250 fast ansatte fordelt på ni avdelinger. Omsetningen i 2010 forventes å passere 700 millioner. Administrasjonen og hovedlageret ligger på Lillehammer og fra dette lageret transporteres varer til egne avdelinger og kunder.

-Et viktig konkurransefortrinn for Gausdal Landhandleri er god kundeservice. Dette stiller store krav til transportavdelingen vår. Vi ønsker å være best på logistikk innenfor byggevarebransjen, sier Henriksen.

Enklere å samle informasjon

De 30 røde lastebilene til Gausdal Landhandleri er et kjent syn på Østlandet, og de faste kjørerutene er en viktig del av forretningskonseptet. Med TransFleet blir arbeidsmengden til transportøren redusert, og han kan fokusere på selve utførelsen av kjøringen og slipper mye unødvendig papiradministrasjon.

-TransFleet er et standard system for kjøreplanlegging, og inneholder den funksjonaliteten som skal til for å planlegge og gjennomføre en effektiv distribusjon, sier salgssjef i Locus, Jo Are Aslaksen.

Locus har gjennom mange år utviklet systemet til dagens standard, og funksjonaliteten er dekkende for prosessene fra planlegging til utførelse. I tillegg til den elektroniske planleggingen av ruter, vil TransFleet sørge for at Gausdal Landhandleri får økt tilgang til informasjon og statistikk. Dette vil bidra til at det er enklere å ta riktige beslutninger i transportavdelingen.

-Papirløsningen gjorde det tidkrevende å samle nok og riktig informasjon for å ta beslutninger. Ved å avdekke repeterende avvik og flaskehalser kan vi kontinuerlig forbedre prestasjonen for hele transportavdelingen, sier Henriksen.

Enkel integrasjon

TransFleet er standard programvare som ikke krever store tilpasninger. Hos Gausdal Landhandleri registreres alle bestillinger i Axapta. Deretter overføres de til TransFleet som planlegger rutene.

-Ordre sendes over og TransFleet sørger for prising av transporten, utarbeidelse av fraktdokumenter og overføring til transportør via for eksempel EDI, sier Aslaksen.

En av fordelene med TransFleet er at avvik registreres raskt. I bilene mottas oppdrag og meldinger på en oversiktlig måte, og sjåføren melder tilbake status på utførelsen etter hvert som han kjører. Oppstår det avvik på en leveranse, kan sjåføren registrere dette på PDA. På den måten vil kjørekontoret raskt få denne informasjonen og kan gi informasjon videre til kundene.

-Hele poenget er å ligge i forkant av kunden, og yte best mulig kundeservice, sier Henriksen.

Miljøbevisst

-Gevinstene som er oppnådd hos kunder som har tatt i bruk TransFleet er blant annet forbedret leveransegrad, redusert antall kundekonsulenter, forbedret oppfølging av transportørens faktura, bedre ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen, sier Aslaksen.