TransFleet TMS holder oversikt over kundene og egne ressurser, aktuelle priser og kostnader, ordrestatus fra ordrene håndteres i lagersystemet frem til leveranse til kundene, samt serie-, ordre- og batchnumre.

Systemet skriver ut standard etiketter og kundespesifikke dokumenter, distribuerer ordre automatisk til bilene basert på ulike faktorer og gir kontinuerlig oversikt over utførelsen. Oversikten gis i ulike visninger og i kart.

TransFleet TMS priser oppdragene basert på forskjellige kostnadselementer og er integrert med SAP. Brukerne kan ta ut mange rapporter som er relatert til den daglige driften i bedriften.