De holder til i moderne lokaler øst i Oslo og deres omfattende erfaring har gjort Autofrakt til en dyktig aktør innen befraktning av biler. - Med bevisst satsing på dyktige medarbeidere og et avansert logistikksystem, skal vi forsterke posisjonen ytterligere. Det er pr i dag to aktører som styrer ca 85 % av markedet og det ønsker vi å utfordre, sier Harald Rømcke, daglig leder i AutoIn Gruppen.

-Autofrakt ble stiftet primært for å befrakte egne biler til og fra bilforhandlere og importører, til vårt skade- og lakkverksted. Dette har under tiden utviklet seg til å bli et profesjonelt selskap innen befrakting av biler i vårt landsdekkende distribusjonsnett som innbefatter flere samarbeidspartnere. Vi er veldig bevisste på at vi må tilpasse oss fremtiden og vi trenger derfor moderne datastøtte for å tilfredsstille våre kunders krav, sier Rømcke. Vi har valgt å anskaffe TransFleet TMS fra Locus Logistics AS for å kunne skille oss fra våre konkurrenter. Vi har ønsket oss et system med høy fleksibilitet for å kunne ha riktig leveringskvalitet og personlig service. Autofrakt vil ovenfor våre kunder kunne synliggjøre eksakte ledetider og vårt mål er å bli best på leveringspresisjon og kundeservice.

-TransFleet TMS skal gi oss full oversikt slik at vi kan få en effektiv utnyttelse av våre biler. Vi er i en voldsom vekst og må kunne håndtere våre krevende oppgaver selv om de blir flere og mer omfattende. Vi har kravstore kunder og vi må hele tiden kunne dokumentere våre gjøremål. Med vårt totalkonsept vil vi betjene og tilfredsstille så vel store som små forsikringsselskap, leasingselskap, bilutleierfirmaer, bilforhandlere, bilimportører, bedriftskunder og ikke minst deg som privat person, sier Rømcke.

-TransFleet TMS tilpasses Autofrakts drift, og skal bygge opp under Autofrakts målsetninger og vekst i fremtiden, sier Jo Are Aslaksen, salgssjef i Locus. Systemet skal hjelpe til med planleggingen av kjøringen og sørge for full oversikt under utførelsen. Bilene utstyres med avanserte, mobile enheter som gir og samler informasjon mens de er ute og kjører. Sjåførene får riktig informasjon for å gi best service til kundene, og kontoret får samlet all informasjon for å se hvordan det går. De kan til og med involvere kundene i den daglige driften og gi automatiske tilbakemeldinger på e-post eller SMS, sier Aslaksen.

TransFleet TMS er et standardsystem som har flere hundre brukere rundt om i Norden i dag. Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av økonomien, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen. TransFleet TMS brukes i dag både av multinasjonale konsern og mindre bedrifter i Norden, sier Aslaksen.

Kontaktpersoner:
Autofrakt AS: Harald Rømcke, daglig leder, tlf 908 48 400, e-post: harald@autoin.no
Locus: Jo Are Aslaksen, Salgssjef, tlf. 908 23 884, e-post: JoAre.Aslaksen@enghouse.com