Arla Foods havde behov for et planlægningssystem, der kunne sikre en smidig og nem fordeling af de 4,5 mia. kg. mælk, koncernen hvert år får ind fra landmændene. Målet var, at mejerierne hele tiden kunne indberette, hvilke råvarer de fik ind, og hvad de havde behov for ifølge deres produktionsplan. Det ville give et overblik og mulighed for fra centralt hold at planlægge fordelingen og kørslerne mellem mejerierne.

”Vi havde i nogle år forsøgt at bygge systemet i SAP, men det var ganske enkelt ikke fleksibelt nok til at håndtere denne kortsigtede, dynamiske planlægning. Jeg tog derfor fat på Locus, der på ekstremt kort tid fik skitseret den rigtige løsning,” fortæller Karsten Grønhøj Knudsen, der er GCO i Planning & Allocation hos Arla Foods.

”På en række møder fordelt over cirka halvanden måned fik vi afklaret behovene og skitseret løsningsmulighederne, og vi fik meget detaljeret defineret, hvad systemet skulle kunne. Det har nogle meget begavede og dygtige systemudviklere, der holder de tidsplaner, de lover. De er dygtige til at forstå den verden, vi arbejder i, og det giver i sidste ende en mere helstøbt løsning,” siger han.

Arla Foods valgte efterfølgende at få udviklet planlægningssystemet hos Locus, og fem måneder efter den første kontakt var systemet i drift.

”Vi kom fra en decentral planlægning, men har nu fået et centralt overblik. Vi kan nu optimere råvareudnyttelsen meget bedre, og dermed kan vi producere betydeligt tættere på vores kapacitetsgrænse end tidligere,” siger Karsten Grønhøj Knudsen.