Ordern omfattar drygt 130 enheter. I fas 1, som ska vara i drift 1 januari 2011, kommer det välutnyttjade mobitex-systemet om cirka 40 enheter att bytas ut. Resterande enheter driftssätts löpande under 2011. Primära verksamhetsområden är Kran och Återvinning.- Vi har under 2010 testkört två stycken TDXmobile-enheter på kranbilar, säger Per Gaude, ansvarig för ekonomi, administration och IT på Wiklunds Åkeri.

Testerna har gått enligt plan och systemet har god funktionalitet och är mycket stabilt. Därför föll det oss naturligt att gå vidare med TDXmobile, när vi nu byter ut bland annat mobitex-utrustningen.Locus vd Anders Gerdin framhåller att man är mycket stolta över att leverera en totallösning för Wiklunds Åkeri.- Som ett komplement till Locus affärssystem TDXlog, ser vi att TDXmobile som helintegrerad lösnin kommer bli en viktig del av Wiklunds affärsutveckling.