For å oppdatere deres kontaktliste gjør du som følger:

  • Logg inn i løsningen deres
  • Finn menypunktet som heter "oppsett" og velg "SMS Kontakt" i utlistningen
  • Deretter fyller du ut feltene med informasjon og huker av for at kontakten skal motta driftsmeldinger. Merk! Det er minst en kontakt som må være registrert i listen!
  • Lagre dine endringer

Ta kontakt med oss om du er usikker på hvordan du går frem!