Det var ca 30 deltakere som møttes i sommerbyen for å høre om de siste nyvinningene i TransFleet TMS. Vi fikk høre om løsninger for smarttelefon og ny optimeringsmodul i TransFleet TMS.

Den sosiale delen var i år lagt til Re Golfbane hvor deltakerne fikk et innblikk i golfspillets gleder.

Vi hadde presentasjoner og gode diskusjoner omkring følgende temaer:

  • Nytt fra Locus Logistics
  • Nyheter i TransFleet, både inne og på PDA; bl.a brukervennlighet, lastebærere, endringer i ordre og turer
  • Avregning i TransFleet
  • Optimering av oppdrag, knytning av optimeringsverktøy til TransFleet
  • Smarttelefonløsning i TransFleet TMS
  • Foredrag fra Honeywell

Deltakerne var meget godt fornøyde med årets kundesamling og poengterte at det var viktig for dem å delta på denne samlingen.

Vi takker for denne gang og gleder oss til å treffes igjen til neste år.