Vi forteller om nyheter i TransFleet og generelle utviklingstrekk i systemet.

Det blir diskusjoner og sosiale aktiviteter – vi ser fram til et nyttig og konstruktivt møte.

Kontakt Jo Are Aslaksen (jaa@locus.no) dersom du har noen spørsmål.