Mange har etterlyst denne funksjonen i appen vår, da dette var en mulighet i vår gamle tn:mobile - plattform. Nå er det slik at du enkelt kan sammenstille sendingsnummer på mottatte fraktbrev og elektroniske oppdrag. Sjåføren skanner  fraktbrev og knytter det til en mottatt ordre i tn:distribute app. Fraktbrevnumret byttes ut med din kundes sendingsnummer og oppdateres inn i Unitrans.

På denne måten får man sporet "riktig" sendingsnummer og man gir god kundeservice!