Log:Nett fra Locus Solutions bidrar til å systematisere og kvalitetssikre alle vareforsendelser til ServiceNordEngros i Harstad. – Det gir våre lageroperatører en detaljoversikt over vareflyten og effektiviserer hverdagen for våre samarbeidspartnere (transportører), sier logistikksjef Trond Løberg i selskapet. 

Siden 2015 har grossisten benyttet Log:Nett TA-systemet for å systematisere og kvalitetssikre vareforsendelsene.

Stor nordnorsk aktør
ServiceNordEngros AS er en stor grossist innen serverings- og storhusholdningssektoren i Nord-Norge og på Svalbard. De har også en sterk posisjon innen fiskeri- og offshorebransjen i landsdelen. ServiceNordEngros Harstad har 55 ansatte og dekker hele Nord Norge fra Vestfjorden, Lofoten, Vesterålen, Narvik og nordover til Finnmark, i tillegg til Svalbard. Fjorårets omsetning var på 540 millioner kroner. Morselskapet Service Nord har eksistert siden 1950-tallet. – Utviklingen de 10 siste årene har gått i ekspressfart, sier Løberg. 

Omfattende omstillingsprosess
Harstad grossisten har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess der de i 2022 valgte forretningssystemet MS Dynamics 365. –I august i år gikk vi over på den nye plattformen og bort fra et gammelt og utdatert ERP-system. Vi får nå et fremtidsrettet ERP-systemet og en av verdens største systempartnere.  I det gamle systemet sto vi mer eller mindre på stedet hvil. Nå har vi fått et system tilpasset våre behov og får være med på utviklingsreisen og kan tilpasse systemet til vår forretningsstrategi. Dette vil både komme våre kunder og oss til gode nå og i fremtiden, mener Løberg.

Omfattende rutenettsystem
ServiceNordEngros har et omfattende rutenettsystem i Nord-Norge og kjører 10 interne biler i nærområdet. Transporter i landsdelen utføres av samarbeidspartnere. – Log:Nett systematiserer alle forsendelser som sendes fra vårt hovedlager i Harstad. Det gir oss stålkontroll på at leveransen utføres i henhold til kundenes forventninger. Vi kan dele filer med våre samarbeidspartnere som mottar både fraktbrev og EDI-meldinger, sier Løberg.

Konsolidering
– Vi bruker både konsolideringsfunksjonen i Log:Nett slik at det blir kun en forsendelse og mindre transportkostnader. For oss er EDI-overføringer og EDI-filer til våre samarbeidspartnere aller viktigst. Det gir oss god oversikt over antall varer som skal på bil, sier Løberg.

Etikettutskrifter
ServiceNordEngros Harstad har et eget lagersystem som skriver ut transportetiketter i henhold til samlasters krav. – Etikettutskrifter skjer i henhold til ordre og plukk linket opp mot MS Dynmacis 365. Her skapes det XLM filer som videreføres til Log:Nett. Vi bruker egen SSCC-streng for å skrive ut etiketter. I tillegg til en portal der vi kjøper transporttjenester fra våre samarbeidspartnere og en transportørportal som vi bruker på egne biler med F-Link app. Det gir oss god oversikt over hvor sjåførene befinner seg geografisk og hva som er igjen på bil når forsendelsene er levert våre kunder, sier Løberg. – Slik sett får vi en god oversikt over forsendelsene.

Fra ingenting til alt
– Før overgangen til Log:Nett i 2015 benyttet vi et enkelt TA-system med en god del manuelle funksjoner. Overgangen til Log:Nett ble som natt og dag og har effektivisert våre operasjoner med bl.a. fildeling og automatiseringsfunksjoner, sier Løberg. – Slik sett er erfaringene med Log:Nett meget positive.

Positive erfaringer
Erfaringene med Log:Nett har så langt vært meget positive. – Når varer plukkes på lager blir de automatisk meldt inn i systemet. Dermed blir det ikke forsinkelser i plukkoperasjoner. Alt skjer live via stemmestyring og er mer effektivt enn manuell plukking, sier Løberg, som ønsker å trekke frem fildelings- og automatiseringsfunksjonene i Log:Nett. Den aller største fordelen med TA-systemet er detaljoversikten vi får fra at varer plukkes på lager til de lastes på bil, og med en forventet ankomsttid til kunde, sier han til slutt.