Vi fant derfor ut at vi trengte en datastøttet forlengelse av vårt ERP system og valgte TransFleet fra Locus som leverandør på dette. Vi kjørte et forprosjekt med dem og der ser ut som om systemet deres oppfyller våre målsetninger i så måte.

Optimera eies av Saint-Gobain, og inngår i Saint-Gobain Distribution Nordic. Saint-Gobain sine hovedfokusområder er produksjon og distribusjon av byggevarer og produksjon av glassprodukter. Konsernet er Europas største distributør av byggevarer. 

Optimera er en betydelig aktør i Norge innen salg og distribusjon av byggevarer og trelast. Optimera har 100 utsalgssteder, 2200 årsverk og en omsetning på ca 6 milliarder.

Optimera logistikk håndterer varer for ca 3 milliarder og i løpet av en normal dag produseres og behandles 8000 ordrelinjer fordelt på 2 sentrallagre i Oslo og Kristiansand og 8 regionale logistikksenter. Underlagt denne inndelingen fordeles transport på ca 100 lastebiler.

Optimera Logistikk har nedfelt i sin visjon at de skal ha den mest effektive logistikken i bransjen og dermed være den mest foretrukne leverandøren.

-TransFleet skal gi oss forbedringer innen leveringspresisjonen og gi oss tilbakemeldinger om de faktiske kostnadene knyttet til utkjøringen, sier Gøperød. Vi ønsker mer dynamikk i den daglige planleggingen og en mer offensiv tilnærming til hvordan vi kommuniserer med kundene. Til det trenger vi et godt planleggingsverktøy og et konstant oversiktsbilde over distribusjonen vår. Vi har også kjøpt oss ca 100 Intermec CN50 skannere til å ha i bilene.

-TransFleet er et TMS som bidrar til at kvaliteten på hele distribusjonen blir bedre, sier salgssjef Jo Are Aslaksen i Locus. Man oppnår færre feil i kjeden og leveransene blir mer presise, samtidig som man har oversikt over hvor varene er hele tiden. Ved hjelp av denne oversikten kan man ha større kundefokus og være forutseende i sin logistikk. Man oppnår også eierskap i hele kjeden uten å måtte eie transportmidlene, sier Aslaksen.

Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret ruteplanlegging og leveransegrad, bedre utnyttelse av transportkapasiteten, oversikt og avvik i kjeden og riktig kontrollnivå på transportutførelsen. TransFleet er akseptert i markedet i dag som et effektivt system med meget høy kapasitet, sier Aslaksen.