Overgangen til TA-systemet Log:Nett skjedde i 2012 samtidig som NB Engros tok i bruk forretningssystemet til SAP. Det som kjennetegner Locus Solutions er god support, punktlighet og behjelpelig med oppgraderinger. 

Ledende leverandører av forbruksmateriell
NB Engros er en nord-norsk bedrift med over 200 års handelstradisjon. I 1812 var det Statius Jacob Matheson Mosling innerst i Ofotfjorden på, Fagernes som startet med gårdsdrift og handel. I løpet av seks generasjoner har virksomheten fra jektefart og lokal handel utviklet seg til en av Nord-Norges ledende leverandører av forbruksmateriell til næringslivet.
I 1993 ble selskapet medeier i kjeden Norengros. Sammen har NB Engros og Norengros blitt en av Norges største aktør i bransjen. I 1999 etablerte NB Engros salgskontor og butikk i Harstad, i 2007 salgskontorer i Bodø og Mo i Rana mens Finnsnes fulgte etter i 2017. Narvik bedriften omsetter for ca. 250 millioner kroner, har 80 medarbeidere og et lager på 4.500 m2.

Tolker filene
– Log:Nett tolker våre filer som sendes videre til PostNord. Tolking av filer går på å motta en datafil som endres til et format tilpasset PostNord. Log:Nett bidrar til at våre hverdagsoperasjoner fungerer optimalt, sier Bentsen. Han kan fortelle at NB Engros har stamdata direkte på varer og kunder. 
–  Nylig oppdaget jeg at en overførsel var sendt til postnummer 8550 Lødingen. Men, sier Bentsen, 8550 er et utgått postnummer. Det riktige postnummeret er 8410. Feilen ble oppdaget av Log:Nett som stoppet forsendelsen. Vi har også begrenset med farlig gods der varestamdata alltid må være korrekte. Klarer vi å rette opp en vareforsendelsesfeil, vil det påvirke alle avdelinger og kunder positivt. Log:Nett holder kontroll på vareleveransene slik at det ikke oppstår uforutsette hendelser. Flere av våre kunder er opptatt av hvor varene befinner seg geografisk og med forventet leveringstid. Her er vi avhengig av et godt sporingssystem som har kontroll på varestrømmen før den sendes til EDI-løsningen.

Alt går av seg selv
– Hvordan fungerer samarbeidet med supportavdelingen til Locus Solutions?
– Vi har liten kontakt med dem fordi systemet fungerer feilfritt. Systemet ruller og går av seg selv uten problemer. Vi benytter en tolkfunksjon i systemet som gjør en mellomjobb og som sikrer rettidige leveranser, sier Bentsen. – For NB Engros fungerer systemet slik det skal. Aktuelle tilleggstjenester kan være overføring av egne kundenummer til PostNord og avviksrapportering. Når jeg er inne i systemet og ser på sendinger som stopper opp på lager og ikke kommer frem til kunde, kan det være aktuelt med en automatisk mail funksjon som registrerer overførselsfeil. 

Kostnadskontroll
– Vi ekspederer 10 000 kolli i måneden. I og med vi kjøper all frakt vil systemfeil medføre store kostnader. Her er bruken av Log:Nett avgjørende for å oppnå kostnadskontroll, sier Bentsen. – Alle overføringer i Log:Nett skjer automatisk og uten plunder og heft.  Jeg er nå i dialog med Locus Solutions om fakturakontroll som vil forbedre slike rutiner, sier Bentsen. Han kan fortelle at bedriften nå jobber med å endre sporing av varer spesielt på batch og serienummer nivå. Her vil vi være avhengig av et tilleggssystem som overfører riktig data i systemet. På lageret plukker vi fortsatt varer fra papir, sier Bentsen. – På sikt vurderer vi andre løsninger. Vi må bli mer digitale slik at vi henger med utviklingen. Vi vurderer enten papirutskrift på mottak og plukk, eller skanning av barcode på fraktetiketter der kunden selv kan laste opp egne etiketter. Klarer vi å effektivisere disse rutinene kan det være med på å redusere driftskostnadene, sier Bentsen til slutt.