Det er invitert en rekke logistikkdirektører og logistikksjefer innen bransjen til å delta på samlingen i Oslo i september i år.

Følgende momenter vil bli belyst og diskutert på samlingen;

  • Logistikk i byggebransjen, generelt
  • EDI pakksedler
  • Betaling av transport ved levering til kunde
  • Tyveri fra byggeplass og påfølgende komplikasjoner
  • TMS i byggevarenæringen
  • Sammenligne med andre bransjer
  • Bruk av systemer for inngående logistikk (innkjøp)

For mer informasjon, kontakt Jo Are Aslaksen (jaa@locus.no eller 908 23 884)