Kilde: www.tungt.no

TA-løsningen Log:Nett har bidratt til å rasjonalisere driften hos Nexans. - Leverandørens kunnskap om hvordan hver enkelt transportør kommuniserer med vårt transportkontor har økt effektiviteten, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus. - Deres løsninger gjør oss mer fleksible overfor våre kunder.

- Transportører som Bring, Schenker eller Tollpost forholder seg til Log:nett. Dermed slipper vi kompliserte integrasjonsløsninger i kommunikasjonen med dem, sier Supply Chain Manager Kyrre Beenfeldt i Nexans Norway AS på Langhus.

Nexans i Norge omsetter for over fem milliarder kroner der en vesentlig del går til eksport. Nexans har totalt fem fabrikker i Norge.

- Nylig ble virksomheten omstrukturert med en ny divisjon Market Line for å få en mer kundeorientert organisasjon med særlig vekt på produksjon og distribusjon til norske kunder. Market Line divisjonen leverer hovedsakelig til grossister og operatører, med et bredt produktspekter innenfor installasjon, varmekabel-, telekom-, fiber- og e-verkskabel. Det er innenfor dette segmentet Log:nett utgjør en viktig konkurransefordel.