Maske lagerfører 14 000 produkter, som spenner fra kontor-, renhold, helseprodukter og annet forbruksmateriell fra anerkjente produsenter og omsetter for 1,2 milliarder kroner. – Vi er den første klimanøytrale leverandøren av forbruksmateriell og har 16 0-utslipps biler som går i trafikk på Trondheims- og Østlandsområdet.

Full sporing
– Log:Nett gir oss full sporing på alle våre sendinger. Vårt kundesenter kan raskt gå inn i TA systemet Log:nett og lokaliserer sendingene. All informasjon oversendes Locus, som sender en EDI-melding (Log:Nett EDI) til våre transportører, sier Gulbrandsen. – Vi fordeler oppdrag til transportører mens Locus er informasjonsformidler.

Fleksibel standard portal
– Siden 2012 har vi sammen med Maske videreutviklet Log:nett har vært avgjørende for dagens spesialtilpasset TA-løsning. Det er en fleksibel standard portal tilpasset kundens egne ønsker og behov. – Maske har kommet med konstruktive innspill, ideer og forslag til utvikling av systemet. Vår nyutviklede app fra vår utviklingsavdeling i Danmark, gir Maske full kontroll over bilen fra den er ferdig lastet på terminal til den er fremme hos kunde, sier Erik Egelund, som har ansvaret med kundetilfredshet hos Locus.
 
Flåtestyringsapp 
Flåtestyringsappen gjør at Maskes kjøreledere vet hvor bilene befinner seg. – Daglig fyller vi opp varebilene til bristepunktet og appen gir oss nøyaktig oversikt og kontroll over utnyttelsesgraden. Med GPS vet vi hvor bilene befinner seg og forventet ankomst til bestemmelsessted. Er det en hasteordre kan vi omdisponere til ledig bil. Vi kan også ta ut statistikk på hver enkelt bil som gir også grunnlag for å måle C02-utslipp og antall kjørte kilometer for å nå våre miljøambisjoner, sier Gulbrandsen 

Fleksible og løsningsorientert
– Vi er meget godt fornøyd med Locus som i alle år har levd opp til våre forventninger. De er fleksible og raske med å utvikle løsninger tilpasset våre behov. Her ønsker jeg å fremheve de brukervennlige håndholdte terminalene som våre medarbeidere på varemottak og sjåfører bruker. De bruker i gjennomsnitt 1-2 timer på å lære seg alle nødvendige funksjoner, sier Gulbrandsen til slutt. 
Svein Gulbrandsen, Maske, og Erik Egelund fra LocusMaske er den første klimanøytrale leverandøren av forbruksmateriell. – Vi har 16 0-utslipps biler som går i trafikk på Trondheims- og Østlandsområdet, sier transportsjef Svein Gulbrandsen (tv) sammen med Erik Egelund hos Locus.