De regionale helseforetakene har tildelt Sandefjordsselskapet Locus Solutions AS en avtale for levering av fremtidens kommunikasjonsløsninger til akuttmedisinsk kommunikasjonssentraler (AMK) i Norge. Avtalen løper over en periode på 12 år, og er beregnet til en verdi på omlag 500 millioner norske kroner.
 
- Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens AMK-sentraler i Norge. Våre effektive systemløsninger med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at AMK i fremtiden raskere kan besvare medisinske nødsamtaler, og kunne gi bedre rådgivning når det er nødvendig.  I tillegg vil AMK-sentraler kunne avlaste hverandre, noe som kun kan gjøres i begrenset grad i dag, sier daglig leder i Locus Solutions AS, Per Edvard Heyerdahl.
 
Dagens AMK-løsninger er foreldet, og fungerer ikke optimalt, og helsevesenet har over tid sett behov for en oppgradering. Derfor har de fire regionale helseforetakene, i samarbeid med Sykehusinnkjøp, gjennomført anskaffelse av en ny løsning. Denne skal dekke fremtidens behov for brukervennlighet, effektivitet og robusthet. Avtalen
 
- Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Dette er løsninger som lenge har vært etterspurt i helsevesenet, og vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått på plass denne avtalen, sier Hanne Klausen, klinikkdirektør i Helse Bergen og prosjektets styreleder.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

Arbeidet med å innføre den nye AMK-løsningen startet opp allerede i august 2020, og første implementering er planlagt til høsten 2022. På grunn av situasjonen rundt covid-19 har prosjektet blitt forsinket noe,  ettersom alt helsepersonell ble tilbakeført til sykehusene da utbruddet inntraff.