Skal levere fremtidens oppdragshåndteringssystem til 110-nødsentralene i Norge.

 «Vi er svært fornøyde med at Locus Solutions ble vurdert som det beste tilbudet for å oppgradere dagens 110-sentraler i Norge. Vi har jobbet med de norske brannregionene i flere tiår og har en veldig klar forståelse av deres behov og krav. Vi har lang erfaring med å håndtere alle beredskapstjenester og har gjort betydelige investeringer i Locus Emergency Platform for å levere et neste generasjons system. Vår robuste systemløsning med integrert beslutningsstøtte skal nå bidra til at 110-nødsentralene i fremtiden raskere kan gi befolkningen rask og riktig hjelp i nødsituasjoner, sier administrerende direktør i Locus Solutions AS,» Per Edvard Heyerdahl.

LocusEmergency vil gi 110-operatørene et fremtidsrettet, brukervennlig og tilpasset støtteverktøy for håndtering av alle sentralens lovpålagte oppgaver. Nytt oppdragshåndteringsverktøy skal ivareta 110-operatørenes behov for knytte data, ressurser og hendelser sammen, gjennom enkle arbeidsoperasjoner med intuitiv og god arbeidsflyt, og bidrar til å sikre en rask håndtering av hendelser med høy kvalitet.

 « Locus Solutions AS leverte det beste tilbudet, og er derfor valgt som leverandør. Deres løsning representerer det aller beste av hva vi kan gjøre for å utnytte teknologi. Under anskaffelsesprosessen ble flere konkurrerende, pålitelige løsninger nøye evaluert. Vi er veldig fornøyde med prosessen, profesjonaliteten og kompetansenivået til alle deltakende leverandører. Det nye systemet vil gi de norske regionale beredskapsmyndighetene en robust og fremtidsrettet plattform for håndtering av brannhendelser og andre kriser. Vi er derfor godt fornøyde med at vi nå har fått denne avtalen på plass», sier prosjektleder Trond Brenden, prosjektleder for Kunden.

I den nye avtalen ligger programvare, tjenester knyttet til detaljspesifisering, utvikling/tilpasninger, testing og implementering samt vedlikehold, support og videreutvikling etter at løsningen er satt i ordinær drift.

Locus Solutions har med seg leverandørene Bliksund og Geodata. Geodata skal levere systemets kartløsning, som gir 110-sentralen et oppdatert situasjonsbilde og et godt beslutningsgrunnlag for effektiv oppdragshåndtering og beredskapsplanlegging. I leveransen ligger et stort utvalg oppdaterte kartdata og analyser med svært funksjonsrikt og moderne kartteknologi fra ESRI, som er verdensledende på geografiske informasjonssystemer (GIS).

Bliksund, en ledende leverandør av fagsystemer til nødetatene, vil i dette prosjektet levere løsninger for digital samhandling mellom 110-sentralene og brannvesenene. Leveransen vil baseres på Bliksund GRID som er en skybasert programvareløsning som bidrar til helhetlig oversikt over ressurser, utstyr og prosesser. Løsningen er skreddersydd for å støtte operatører ved hendelsesrapportering og for samhandling mellom aktører i oppdragshåndtering og drift.

For mer informasjon:
Per Edvard Heyerdal, Administrerende direktør Locus Solutions, +47 975 99 098

**

Om Geodata
Geodata er markedsledende i Norge innen geografiske data og teknologi som brukes i både offentlig og privat sektor. Geodata er distributør for den verdensledende ArcGIS teknologien fra ESRI inc. For mer informasjon: www.geodata.no

Om Bliksund
Bliksund er en ledende leverandør av programvareløsninger til helsetjenester og nødetater. Med bred erfaring fra bransjen, digitaliserer Bliksund hverdagen for beredskaps- og helsearbeidere. Løsningene gir kontroll, flyt og oversikt – både i arbeidshverdagen og akutte situasjoner. For mer informasjon, se www.bliksund.com

Om Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS
Nasjonalt Kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS er en nyopprettet enhet for å anskaffe, implementere, drifte og forvalte nytt system for oppdragshåndtering i alle landets 110-sentraler.