I 2009 var over 750 bransjefolk, kunder, politikere og andre interesserte samlet. I 2010 har konferansen samlet over 80 foredragsholdere fra inn og utland med innspill hvordan du kan oppnå lønnsomhet med god planlegging, hva er de største trendene og utfordringene innen logistikken. Vi får også høre om samferdselssatsinger - både på terminalene og på jernbanen som har stor innvirkning transporthverdagen vår.

Her er noen få smakebiter:

  • Hvordan kan bedriftene redusere risikoen og skape et spenstig forsyningskjede
  • Transportkjøpernes ERP systemer anno 2010
  • Krav til en effektiv og lønnsom sjøtransport
  • Varedistribusjon fra Asia til norske butikker
  • Finansiering av infrastruktur
  • Morgendagens multimodale logistikknutepunkt