I år kan jeg love et program som er toppet med rekordmange transportkjøpere som foredragsholdere med fokus på lønnsomhet, kvalitet, pris og framføringstid, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise.

Konferansen gjennomføres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen, 22.-23. oktober 2018.

I 2018 samler konferansen over 100 foredragsholdere fra inn- og utland.

Temaer er blant annet hvordan du kan oppnå lønnsomhet med god planlegging, og hva er de største trendene og utfordringene innen logistikken.

Vi får også høre om hvile infrastrukturinvesteringer - både på godsterminalene, vei og på jernbanen. Transportbransjen er også nå klar for stadig økende krav til en digitalisert hverdag – hvor kundene vil ha varen umiddelbart etter bestilling.