I år kan jeg love et program som er toppet med rekordmange transportkjøpere som foredragsholdere med fokus på lønnsomhet, kvalitet, pris og framføringstid, sier prosjektleder Jo Eirik Frøise.

Konferansen gjennomføres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen, 23.-24. oktober 2017.

- Uten å ta munnen for full vil jeg påstå at årets konferanse vil bli den beste vi har arrangert i vår 59-årige historie. Her blir det kamp om plassene, sier Frøise.

Det blir et stort fokus på lønnsomhet og kostnadsreduksjon. Mange bedrifter kommer til konferansen for å fortelle om hva de gjør på nettopp dette området i logistikkjeden. Logistikk som konkurransefortrinn, ehandel, en ny nasjonal transportplan og dens konsekvenser for transportnæringen vil være aktuelle tema. Selvsagt vil vei, bane og havn også være sentrale tema på konferansen.

- Vi vil sikre en god faglig dekning av hele transport- og verdikjeden. Vi har også lært av innspillene fra fjorårets konferanse. Vi har arbeidet hardt for at både nye og tidligere deltakere skal få en god konferanse i oktober, sier Frøise.

Suksessen de foregående årene, med over 800 konferansedeltakere, er et klart tegn på at vi har lykkes.

- Vi håper at deltakerantallet fortsetter å vokse også i år, forteller Frøise