Konferansen gjennomføres på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport på Gardermoen, 17.-18. oktober 2016.

Allerede i løpet av få timer etter at det endelige programmet var sluppet strømmet deltagerne på og vi ligger svært godt an med påmeldinger i forhold til tidligere år, noe også utstillerne har lagt merke til.

- Det bekrefter at dette også er blitt en markedsplass man ikke kan la være å delta på. Med nærmere 400 ulike bedrifter representert på deltakerlisten er dette en unik møteplass, og det er fremdeles plass for etternølere, sier Frøise.

I år har konferansen også lagt vekt på å fremheve situasjonen for transportkjøperne. Dette gjøres ved å presentere de beste eksemplene for hvordan ulike transportkjøpere har løst ulike utfordringer.

To transportkjøpere som skal fortelle om hvordan de har fått en bedre drift ved hjelp av TransFleet TMS er Elkjøp og Nordan. Følgende tekst er hentet fra årets program:

HVA KAN TMS BIDRA MED UT OVER VANLIG TRANSPORTSTYRING OG HVORDAN HAR LEDENDE AKTØRER I MARKEDET SIKRET SEG FULL OVERSIKT?

Elkjøp satser stort på hjemleveranser og vil bli best på det. Hvorfor er TMS viktig for dem og deres kunder?
Bjørn Mortensen, Direct Distribution Operating Coordinator, Elkjøp Norge AS

Nordan er ledende på vinduer. Hvordan blir de også ledende på levering?
Bjørn Harry Ulvang, transportsjef, Nordan AS

Foredragene går i konferansesal Q6, mandag 17. oktober kl 1250-1400.

Locus har som vanlig sin egen stand på konferansen, vel møtt til en hyggelig prat.