Utstyret som skal leveres er spesialdesignet for eksplosjonsfarlige og andre risikofylte miljøer. Rammeavtalen har en varighet over 3 år. Leveransen er et samarbeidsprosjekt mellom Locus, BARTEC og Motorola.

De mobile computerne er av typen BARTEC MC9090ex. Enhetene er opprinnelig en standard Motorola MC9090 som er modifisert av BARTEC for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

 - Vi ser på denne avtalen som en bekreftelse på at våre løsninger og kompetanse har et stort potensial og velges av krevende kunder, sier Jo Are Aslaksen, salgssjef i Locus. Statoil er en foregangsaktør når det gjelder teknologi, innovasjon og sikkerhet i olje- og gassindustrien. Løsningen som nå skal etableres er et ønske om å oppnå mobile effektivitetsfordeler ved at datafangsten gjøres der dataene oppstår – nemlig ute i feltet. Ved å kople dette sammen med andre styringssystemer oppstår vesentlige gevinster, sier Aslaksen.

 - Norge har en naturlig nærhet til olje- og gassindustrien og som et norsk selskap ønsker Locus å delta i denne verdiskapningen. Vi ser at våre løsninger passer godt inn i bransjens ønske om å oppnå mobile effektivitetsfordeler og bidrar gjerne til at flere selskaper kan nyttiggjøre seg dette, sier Jan Hansen, adm. dir. i Locus.