Log:Nett lever opp til våre forventninger

Siden Log:Nett fra Locus Solutions gikk på lufta i mars har det fungert tilfredsstillende på Jøtuls fabrikker i Norge og Polen. – Vi sender ut varer til rett tid og kan spore dem geografisk i sanntid. Etter kun noen få måneders drift har overgangen til nytt TA-system levd opp til våre forventninger, sier Supply Chain Manager Ole Hustad og Group IT Manager Kristoffer R. Nebb i selskapet med hovedbase utenfor Fredrikstad.

– Den største fordelen med Log:Nett er at det tar kortere tid å skrive ut etiketter og at vi unngår feil slik vi gjorde i det gamle hyllevaresystemet. Her holder Log:Nett kontroll over alle transportadministrative utfordringer. Vi er også avhengig av Electronic Data Interchange (EDI) for å gi kundene bedre kontroll over sendingene. Vi er avhengig av et system som støtter EDI med lesbare, korrekte etiketter og transportlister som er lett forståelig for transportører. Får vi ikke sendt ut våre ovner blir det «no business» for Jøtul, sier Hustad. 

Utskipningsområder
Når forsendelsene påklistres etiketter sendes de fra lagerlokasjonene til utskipningsområdene for innenlandske og utenlandske transporter. – Utskipningsområdet er splittet opp i forskjellige linjer for Norge, Sverige og resten av Europa. Når vi lokaliserer og plukker varer på lager, sendes de med truck til riktig linjeområde der de påklistres utskipningsetikett og pakkseddel, sier Nebb.

Verdensledende produsent
Jøtul er en av verdens ledende produsenter av vedovner, peisinnsatser og peiser. Norsk tradisjon kombinert med solid håndverk gjør at selskapet har klart å bekjempe kulde i mer enn 170 år. I dag har Jøtul en markedsledende posisjon i 45 land og seks kontinenter. 

Gammelt hyllevaresystem
Tidligere benyttet Jøtul et eget utviklet logistikksystem. Etter hvert gikk selskapet over til Infor M3. Hvordan er erfaringene med bruk av Log:Nett fra oppstart i februar vært?
– Tidligere brukte vi et gammelt hyllevaresystem fra en leverandør som nå er mer eller mindre ikke eksisterende men det var innarbeidet i alle våre prosesser og virksomheter. I startfasen hadde vi noen få transaksjonsutfordringer med Log:Nett. Vi hadde ikke tatt høyde for alle konsekvenser med slike transaksjoner. Testfasen og overgangen til nytt TA-system var ekstrem kort, men sier Hustad, vi klarte å sende kritiske varer fra dag en. Nå som systemet er innarbeidet, vil vi etter hvert øke automatiseringsgraden og forbedre kundekommunikasjonen. Hos oss har det vært et fåtall personer som har jobbet med systemintegrasjonen. Men vi har bank i bordet, klart å løse utfordringene med god support fra Log:Nett.

Rimelig grei overgang
– Hvor komplisert var det å gå fra et gammelt hyllevaresystem til nytt?
– Vi snakker vi om en ny måte å utføre transaksjoner på. Alle data i Infor M3 var samlet på ett sted og ikke desentraliserte. Det skapte en del begrensninger som vi nå har tatt tak i internt. Samtidig har vi lært medarbeidere på to geografisk forskjellige steder i bruk av TA-systemet. Ser vi alt under ett har overgangen gått meget bra, sier Nebb. Han kan fortelle at opplæringen i Log:Nett skjedde på fabrikkgulvet i Norge og Polen. – I Polen var vi i telefonisk kontakt med supportavdelingen til Locus Solutions, som ga oss nødvendig systemstøtte. Her ble det brukt tolk for å unngå språklige misforståelser. 

Ekstremt ERP-tung
– Hvordan fungerer ERP-systemet Infor M3 i bedriften?
– Vi bruker det til planlegging av produksjon, innkjøp, kundeordre og fakturering gjennom hele forsyningskjeden. Mye av den operasjonelle skjer i M3. På lagrene benytter vi håndterminaler, plukker varer til kundeordre og pakker og stripper ovnene. Vi har et stort forbedringspotensial i selve pakkeprosessen. Når vi rapporterer at ovnen er ferdig pakket og dokumenter er skrevet ut i M3, går ordren til Log:Nett for transportadministrativ behandling. Jøtul er ekstremt ERP-tung. Vi hadde aldri klart oss uten et slikt overordnet system. Å gå tilbake til bruk av Excel og manuelle innlogginger, ville sendt oss tilbake på steinaldernivå. Vi er avhengig av et solid dataverktøy for at våre 60 000 artikler fra innkjøp, planlegging, produksjon, boring, sliping og maling, ferdigstilles til rett tid, sier Hustad. 

Ikke høyest prioritert
– Hvordan ser dere for dere fremtiden med bruk av kunstig intelligens (AI)?
– Fortsatt ligger det langt stykke nede på prioriteringslista. Etter vår oppfatning er mye av dagens maskinlæring ennå ikke moden for vår produksjonsbedrift. På sikt er det ikke utenkelig at vi kan dra nytte av AI, men i produksjonsøyemed er teknologien fortsatt ung, sier Hustad og Ness til slutt.