Vårt nye navn og organisasjonsnummer er:

LOCUS SOLUTIONS AS
Org nr: 935 166 438

Fusjonen er en ren, intern reorganisering av vår selskapsstruktur for å forenkle vår administrasjon.

Vennligst ta kontakt med deres kontaktperson hos Locus hvis dere har behov for mer informasjon.

Med vennlig hilsen

Per Edvard Heyerdahl
Daglig leder
Locus Solutions AS