Elkjøp Nordic er Nordens største handelsforetak innen forbrukerelektronikk og elektriske husholdningsartikler. Konsernet har etablert detaljistvirksomhet i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Færøyene. Sentrallagret ligger i Jönköping og er hele 93 000 kvadratmeter stort. Herfra sendes varene enten til en av konsernets 270 varehus, eller direkte til kunde.

- Det stilles stadig høyere krav til presis levering av varer. TransFleet bidrar til at vi får en kontinuerlig oversikt over leveransene hele veien, sier Thimour.

Bedre kontroll på varene

TransFleet benyttes av Elkjøp Nordic som systemstøtte for hjemkjøring fra lager eller butikk til kunde, med eksterne transportører.

Ordrene mottas fra Elkjøps handelssystem, kjøreplanlegges i TransFleet og oversendes elektronisk til de bilene som kjører ut varer.  På denne måten har Elkjøp kontinuerlig status på distribusjonen, og kan gi informasjon til de som trenger det til en hver tid.

- Løsningen sender ordre elektronisk til transportørene, og mottar status på gjennomføringen. De som sitter på kundesenteret har fått en ny hverdag når det gjelder oversikt. Vi mottar signaturer og avvik på leveransene, og har en sentral oversikt over hvor varene er til en hver tid, sier Thimour.

Mange gevinster

Locus har gjennom mange år utviklet flåtestyringssystemet TransFleet til dagens standard. Funksjonaliteten er dekkende for prosessene fra planlegging til utførelse.

-Vi har rettet systemet inn mot profesjonelle transportkjøpere som er interesserte i å eie egen distribusjon uten å måtte eie transportmidlene. Kundene opplever en rask oppnåelse av gevinster i form av færre feilsendinger og bedre oversikt og kontroll, sier salgssjef Jo Are Aslaksen i Locus.

Tidligere ble varer registrert som leverte hos kunde når de forlot butikk eller lager. Med den nye løsningen registerets de ikke som levert før kolli meldes levert til kunde fra transportør via EDI.

-Med denne løsningen har vi full kontroll på hvilke varer transportøren er i besittelse av, og vi har bedre kontroll på verdiene. Varene scannes ved utkjøring for å unngå at man tar med seg feil varer. I tillegg mottas en elektronisk signatur ved leveransen som sikrer at riktig kunde har mottatt riktig vare. Vi får også ut omfattende rapportering på vår leveringsgrad og våre transportørers effektivitet, sier Thimour.

Enkel integrasjon

TransFleet er standard programvare som ikke krever store tilpassinger, og som enkelt integreres med bedriftens eksisterende systemer.

-TransFleet kan hente oppdragsinformasjon fra ERP-systemer og det er i tillegg laget flere integrasjoner til spesialsystemer og interne systemer hos kunder. For Elkjøp er TransFleet integrert med Elguide og AKIM, forteller Aslaksen.

AKIM er en etablert løsning for EDI integrasjon mellom transportkjøpere og transportører som er i bruk hos en rekke bedrifter. Styrken til denne løsningen er at det allerede er etablert grensesnitt mot mange av de store transportørene og at grensesnittene vedlikeholdes kontinuerlig. 

-AKIM sender ordre på EDI til transportør med sendings- og kollinummer. Transportør henter godset og AKIM mottar gjennomføringsstatus, sier Aslaksen.

Elkjøp har en TransFleet server i hvert land. Dette gir muligheten til lokale tilpasninger i logistikken for de ulike landene. Alle TransFleet serverne kommuniserer på EDI med de transportørene som kjører mot det aktuelle grensesnittet i det gjeldende landet. Når en ordre bestilles i butikk blir det angitt om det skal gjøres en hjemkjøring. Ordrene overføres TransFleet og ruteplanlegges eller overføres transportør via EDI. Når varen er på vei mottar kunden en SMS om status på leveringen.

- Dette gjør at vi kan yte enda bedre kundeservice, noe som er særdeles viktig for Elkjøp, avslutter Thimour.

Fakta om Elkjøp

  • Omsatte for 20 milliarder i 2009
  • Har ca 5 000 ansatte
  • Er eid av britiske Dixon Retail plc
  • Har 270 butikker i Norden