Vårt nye TMS heter TransFleet og skal kobles sammen med vårt forretningssystem Movex og vårt lagersystem ASTRO. Dermed får vi et samlet system for vår logistikk helt frem til leveringsstedet for varene. Vi erstatter også gamle EDI løsninger med TransFleet, sier Lien.

En sentral målsetning er å redusere feilsituasjoner i hele kjeden og være i stand til å oppdage disse med én gang de oppstår. Dette skal igjen sørge for at kundene får de varene som de har bestilt. Vi innfører scanning av godset både på sentrallageret og på varemottaket på Service senter, sier Lien.

TransFleet er et TMS som bidrar til at kvaliteten på hele distribusjonen blir bedre, sier salgssjef Jo Are Aslaksen i Locus. Man oppnår færre feil i kjeden og leveransene blir mer presise, samtidig som man har oversikt over hvor varene er hele tiden. Ved hjelp av denne oversikten kan man ha større kundefokus og være forutseende i sin logistikk. Man oppnår også eierskap i hele kjeden uten å måtte eie transportmidlene, sier Aslaksen.

Gevinstene som er oppnådd hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av transportørenes faktura, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen. TransFleet er akseptert i markedet i dag som et effektivt system med meget høy kapasitet, sier Aslaksen.

Brødrene Dahl AS er Norges ledende rørgrossist og arbeider innenfor kundesegmentene VVS, VA og INDUSTRI. Selskapet har 900 medarbeidere og en omsetning på 5 milliarder kroner. Brødrene Dahl driver virksomhet på 54 steder i Norge og eier disse datterselskapene: Brødrene Dahl Romania, Brødrene Dahl Vietnam, Ventistål, Bergersen Flis, Ecoconsult, O. Berge og Botneskilt. De er del av det franske industrikonsernet Saint-Gobain som har virksomhet de fleste steder i verden.

Locus er i dag en betydelig aktør i markedet for transportplanleggingsverktøy. Gjennom systemet TransFleet har man vist at man kan effektivisere en logistikkjede betydelig, spesielt med tanke på logistikkjedens siste ledd; transport og distribusjon. Locus samarbeider med Axia og Intermec i forbindelse med leveransen til Brødrene Dahl.