Målet var, at mejerierne hele tiden kunne indberette, hvilke råvarer de fik ind, og hvad de havde behov for ifølge deres produktionsplan. Det ville give et overblik og mulighed for fra centralt hold at planlægge fordelingen og kørslerne mellem mejerierne.