Locus har solid erfaring med gjennomføring av store prosjekter og arbeider etter egenutviklede rutiner for kvalitetssikring av leveranser. Våre rutiner er basert på ISO- 9001:2000.

Locus har spesialkompetanse på:

• Behovsanalyse
• Sikkerhet
• Systemdesign/utvikling
• Integrasjon til andre systemer
• Kontrollroms- og informasjonssystemer inkludert flåtestyringssystemer
• Mobil kommunikasjon
• Geografiske systemer
• Utstyr i kjøretøy