LocusEmergency er en helhetlig systemløsning for mottak, registrering og håndtering av alle typer telefon- og alarmhenvendelser til nødsentralen. Locus Emergency gir en optimal håndtering av alle henvendelser gjennom gode vertøy for beslutningsstøtte. Operatør får god veiledning og forslag til tiltak basert på tilgjengelig informasjon i systemet.

Hovedfunksjoner:

  • Mottak av samtaler og alarmer
  • Registrering
  • Flåtestyring - god oversikt for koordinering av rett ressurs
  • Geografisk informasjon
  • Beslutningsstøtteverktøy
  • Oppdragsinformasjon til ressurser
  • Informasjonsdeling og samhandling ved store hendelser
  • Integrasjoner til eksterne systemer

 

 

Locus Emergency støtter samfunnskritiske hendelser og operasjoner der krav til høy tilgjengelighet er av avgjørende betydning. LocusEmergency utvikles i takt med nye oppgaver, nye behov og nye teknologiske muligheter.

LocusEmergency leveres til 110, 112 og 113- sentralene i Norge.

Locus Solutions har lang erfaring med utvikling, leveranse og vedlikehold av løsninger for nødetatene i Norge.