Locus Care er et kart-og oppdragshåndteringssytem for legevaktssentralen og responsssentre for velferdsteknologi. Locus care har integrert beslutningsstøtte for registrering, håndtering og prioritering av alle inkommende henvendelser.

Noen funksjoner i Locus Care:

  • Mottak av alarmer og telefoner med posisjonering i kart
  • Hendelsesregistrering med beslutningsstøtte for mottak, registrering og oppfølging
  • Medisinsk beslutningsstøtteverktøy
  • Helhetlig arbeidsflate som støtter gode arbeidsprosesser
  • Integrasjon til journalsystemer, kjernejournal og andre fagsystemer
  • Logistikkmodul
  • Mottak av alle typer og alarmer for velferdsteknologi
  • Oppdragsinformasjon til utførende tjeneste på LocusMobile