Vår plattform er tilpasset logsitikkbransjen og vi utvikler og leverer TMS-løsninger med tilhørende EDI, optimering og mobilitet. Vi har også gode løsninger for innsamling av bildata.

  • TransFleet TMS for effektiv transportstyring
  • Log:Nett for effektiv EDI
  • F-Link for fleksibel mobilitet

Gjennom våre systemer har man vist at man kan effektivisere en logistikkjede betydelig, spesielt med tanke på kjedens siste ledd; transport og distribusjon.