• Locus Solutions har lang erfaring med utvikling, leveranse og vedlikehold av kontrollromsløsninger og mobile enheter for nødetatene
  • LocusMobile for oppdragshåndtering i felt
  • LocusEmergency kontrollromsløsninger for nødmeldesentralene 110, 112 og 113
  • LocusCare for legevakt og responssentre for velferdsteknologi