Locus har kontorer i Sandefjord, Ballerup og Århus.

Sandefjord:
Locus Solutions AS
Leif Weldingsvei 20, 3208 Sandefjord
PB 2087, N-3202 Sandefjord
Tlf: (+47) 33 48 42 00
LocusNO.Admin@enghouse.com 

Århus:
Locus A/S
Tangen 6
DK-8200 Århus N
Tlf: (+45) 70 20 75 00
locus@locus.dk

Ballerup:
SimaTech A/S
Lautrupvang 12
2750 Ballerup
Danmark
Tlf:(+45) 43 20 43 00

info@simatech.dk