Sedan 1991 har Locus Solutions utvecklat och tillhandahållit verksamhetskritiska IT-lösningar av högsta kvalitet till räddningstjänst, säkerhetsföretag och transportnäring. Vi på Locus vet att det är bråttom när olyckan är framme. Därför är vi stolta över att kunna tillhandahålla teknik som hjälper till att rädda liv – varje dag och varje timme.

I dag är Locus Solutions en del av den kanadensiska Enghouse-koncernen, men vårt huvudkontor ligger i norska Sandefjord. Vi utgör ett gemensamt bolag men är organiserade i två olika affärsenheter: Public Safety och Transportation Management System (TMS). Public Safety-enheten fokuserar på lösningar till räddningstjänsten medan sistnämnda utvecklar tekniska lösningar inom transport och logistik.

TMS

Transportnäringen är beroende av ett optimalt varuflöde för att leverera rätt produkter i rätt tid. Därför har Locus utvecklat det avancerade transportspårningssystemet TransFleet TMS

Här får kunderna en heltäckande översikt över varuflödet, både för ingående och utgående logistik. Lösningen ger kontinuerlig överblick över och återkoppling för transporten, så att du kan lösa eventuella problem innan de uppstår.

TransFleet TMS ger effektivt stöd för planering, spårning och uppföljning av transporttjänster. Lösningen kan integreras med ditt befintliga ERP, WMS och ekonomisystem.

Public Safety

En hjärtinfarkt. En bilolycka. Ett brinnande hus. I en krävande situation måste räddningstjänsten agera snabbt – och då är flödet av korrekt information av allra yttersta vikt. 

Locus utvecklar effektiva systemlösningar med integrerat beslutsstöd som hjälper larmcentral, jourmottagning, brandkår och andra utryckningsfordon i kampen mot klockan. 

Våra lösningar kan enkelt anpassas till olika krav och behov; det de har gemensamt är att de bygger på modern teknik som ställer höga krav på stabilitet, skalbarhet och användarvänlighet. Våra utvecklare har specialkompetens inom:
•    Integration
•    Geografiska informationssystem
•    Systemdesign
•    Säkerhet
•    Mobil kommunikation
•    Behovsanalys 

Vårt huvudkontor ligger i norska Sandefjord.

För våra produkter i Danmark, se sidorna om Simatech A/S.