Locus

Søk

A A+ A Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Du er her:

TransFleet TMS

Locus Solutions utvikler og leverer et avansert transportstyringssystem som heter TransFleet TMS. Hver eneste dag går tusenvis av ordre gjennom systemet og TransFleet TMS hjelper våre kunder til å ha full kontroll over alle sine varer og sendinger, uansett hvem som kjører for dem.

Logistikk kan være komplisert

Dagens logistikere forsøker hele tiden å få til en best mulig vareflyt. Råvarer skal fraktes inn til fabrikker, transport mellom fabrikker og terminaler skal gjøres best mulig og distribusjon til kundene skal gå i henhold til avtaler som er gjort. Det er et komplisert opplegg som må fungere optimalt for å gi en best mulig flyt i hele kjeden. En god plan og et godt system for oppfølgning er derfor et godt hjelpemiddel for alle som arbeider med logistikk og transport.

TransFleet TMS holder oversikt over all transport i hele kjeden:

TransFleet TMS hjelper til

Etter at våre kunder har implementert TransFleet TMS har de fått total oversikt over varestrømmene, både på inngående og utgående logistikk. TransFleet TMS hjelper til med all transportplanlegging og gir hele tiden tilbakemelding på den pågående transportutførelsen. Denne oversikten får de uavhengig av hvem som kjører for dem og uansett hvor mange strekk transporten blir delt opp i. TransFleet TMS gir en kontinuerlig tilbakemelding på transporten og denne informasjonen kan man så gi videre til sine kunder. Dette gir en riktig servicegrad til kundene.

TransFleet TMS hjelper til med planleggingen av kjøringen. Planleggingen tar utgangspunktet i alle kundeordrene som bedriften har i bestilling og disse omgjøres til transportbestillinger. TransFleet TMS er tett integrert med ERP-systemet og gir kontinuerlig oppdatering på hva som skjer til enhver tid.

Riktig funksjonalitet gir gevinster

TransFleet TMS har den funksjonaliteten som etterspørres av store og mellomstore transportkjøpere. De er ute etter hjelp til planlegging, kostnadsberegning av transporten, kommunikasjon med transportørene, skanning av gods, gode rapporter og god kundekommunikasjon. De vil også vite om det skjer noe uventet og hvordan man får løst disse problemene. De ønsker med andre ord full oversikt og kontroll på varestrømmene og kostnadene knyttet til disse, og TransFleet TMS gir dem nødvendig informasjon.

Gode rådgivere er gull verdt

Locus Solutions har ikke bare et velfungerende system som hjelper kundene i det daglige arbeidet. Vi har også en velkvalifisert organisasjon av konsulenter og utviklere som bistår våre kunder. Vi har flere dataingeniører som også har tatt utdanning innen logistikk for å bistå kundene på en best mulig måte. Kontinuerlig samhandling med våre kunder øker vår forståelse for kundenes behov og krav, og vi er derfor veldig gode rådgivere innenfor et område som flere og flere fokuserer på.

TransFleet TMS gir full kontroll og oversikt for alle som jobber med kunder og transport.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo
Locus Solutions AS  
Leif Weldingsvei 20  
3208 Sandefjord  
   
Tlf: 33 48 42 00  
E-post: LocusNO.Admin@enghouse.com