Locus

Søk

A A+ A Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Du er her:

Alvdal Skurlag AS

-Vi hadde behov for bedre oversikt og et system som kunne gi oss støtte i plukkeprosessen og transportplanleggingen, sier Torbjørn Brevig, fabrikksjef på Alvdal Skurlag.

Alvdal Skurlag er en av landets største produsenter av prosjektleveranser av byggevarer til utvendig bruk. Alvdal Skurlag AS ble stiftet i 1955 som ett andelslag med lokale eiere. Grunnlaget for etableringen av bedriften var eiernes ønske om å ha et lokalt sagbruk som skulle kjøpe sagtømmer fra Nord-Østerdalen. I dag har aksjeselskap ca. 600 eiere. Glommen Skogeierforening og Alvdal Kommune eier tilsammen over 50% av aksjene. Resten er fordelt på lokale skogeiere, grunneierlag og sparebanker.

-Tidligere hadde vi mye manuell håndtering og håndskrevne pakkelapper. Vi hadde behov for å forenkle og effektivisere transportplanleggingen, skrive ut etiketter mens vi plukket og pakket varer og skanne varene ut på rutene, sier Brevig.

Alvdal Skurlag tok i bruk TransFleet TMS i løpet av våren 2018. TransFleet TMS er integrert med Zirius Trelast, som er en bransjeløsning for sagbruk. -TransFleet TMS sørger nå for effektiv transportplanlegging, utskrift av kollietiketter via håndterminaler, utskrift av oppdaterte lastelister i plukkeprosessen og kontroll av opplastingen via håndterminaler, sier Brevig.

-Vi har fått den oversikten som vi har behov for og implementeringen av TransFleet TMS har gått over all forventning. Locus har gjennomført et grundig forarbeid og sørget for at vi har fått det systemet som vi hadde behov for, sier Brevig. Vi ser også at systemet er beredt for fremtiden og det gir oss fleksibilitet i våre prosesser.

TransFleet TMS er et standardsystem som har flere hundre brukere rundt om i Norden i dag, sier Jo Are Aslaksen, salgssjef i Locus. Gevinstene hos kundene er forbedret leveransegrad, forbedret oppfølgning av økonomien, forbedret ruteplanlegging, bedre utnyttelse av transportkapasiteten og riktig kontrollnivå på transportutførelsen.

Locus er en del av konsernet Enghouse, med hovedkontor i Canada.

Kontaktpersoner:

Alvdal Skurlag AS: Torbjørn Brevig, Fabrikksjef, tlf. 917 26 971,
e-post: torbjorn@alvdalskurlag.no

Locus Logistics AS: Jo Are Aslaksen, Salgssjef, tlf. 908 23 884,
e-post: JoAre.Aslaksen@enghouse.com

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Logo
Locus Solutions AS  
Leif Weldingsvei 20  
3208 Sandefjord  
   
Tlf: 33 48 42 00  
E-post: LocusNO.Admin@enghouse.com